Imvertor voor het genereren van specificaties vanuit UML

Imvertor is een open source (en daarmee vrij te gebruiken) software toepassing waarmee vanuit UML specificaties (klasse diagrammen) allerlei afgeleide producten worden gegenereerd.

Dit betreft onder andere

  • XML schema's (w.o. ISO 19136 schema's)

  • JSON schema's

  • Online documentatie (w.o. W3C Respec formaat)

  • Validatie rapporten

  • Excel templates voor XML testberichten

  • OpenAPI specificaties

  • RDF (SHACL en SKOS)

  • MIM serialisaties

Uitgangspunt daarbij is dat de kennis van de materie éénmalig wordt vastgelegd in de UML modellen. De afleiding naar deze genoemde producten is een volautomatisch proces.

De modellen moeten voldoen aan conventies die in een metamodel zijn vastgelegd. De nederlandse overheid heeft een generiek Metamodel voor Informatiemodellen (MIM) vastgesteld, dat wordt ondersteund door Imvertor. Versie 1.1 is beschikbaar, en heeft een plek binnen Nora als aanbevolen standaard.

Imvertor is ontwikkeld door en voor gebruikers van deze modellen en specificaties. Het is daardoor toegespitst op de wensen uit de praktijk.

De software is oorspronkelijk ontwikkeld door het Kadaster, bestaat reeds sinds 2012, en is tot een volwaardige tool uitgegroeid door de bijdragen van velen. Het wordt nu beheerd op Github en is beschikbaar onder GPL.

Er is een werkomgeving voor Imvertor in Enterprise Architect ingericht. Er is ook een beheeromgeving op het web beschikbaar die Imvertor zelf, en de resultaten daarvan bij elkaar brengt (het Imvertor dashboard). Ook is er (via het dashboard) een regressietest omgeving om veranderingen binnen de Imvertor software te volgen.

De oplossing biedt een compleet arsenaal voor beheer en verwerking van informatiemodellen, en ondersteunt zo model driven design.

Imvertor wordt aangeboden als server applicatie. Armatiek Solutions BV biedt deze toepassing aan als een SAAS oplossing.